NZOZ CM "AMICUS" rozpoczął działalność medyczną 1 października 1999 r. Spółka powstała na bazie zakładowej przychodni zdrowia Huty Częstochowa. Wprowadzenie w Polsce systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz podpisanie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych ze Śląską Regionalną Kasą Chorych sprawiło, że pacjentem mającym prawo do korzystania z usług leczniczych w tej przychdni stała się każda osoba ubezpieczona w ramach tego systemu. Tym samym w gronie pacjentów naszej placówki oprócz pracowników Huty Częstochowa pojawiły się również całe rodziny hutnicze oraz mieszkańcy najbliższych dzielnic miasta, w szczególności dzielnic Raków i Błeszno.

 

 

Centrum Medyczne "AMICUS" Udostępnia dokumentację medyczną w formie:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielenia świadczeń zdrowotnych
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu,kopii lub wydruku
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych
  • za pośrednictwem środkłów komunikacji elektronicznej
  • na informatycznym nośniku danych

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pobiera opłatę:

  • za sporządzenie jej wyciągu,odpisu-9,00zł
  • kopii lub wydruku-0,30zł
  • na informatycznym nośniku danych - 1,80zł
  • przez sporządzenie kopii w formie skanu-0,30zł