NZOZ CM "AMICUS" rozpoczął działalność medyczną 1 października 1999 r. Spółka powstała na bazie zakładowej przychodni zdrowia Huty Częstochowa. Wprowadzenie w Polsce systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz podpisanie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych ze Śląską Regionalną Kasą Chorych sprawiło, że pacjentem mającym prawo do korzystania z usług leczniczych w tej przychdni stała się każda osoba ubezpieczona w ramach tego systemu. Tym samym w gronie pacjentów naszej placówki oprócz pracowników Huty Częstochowa pojawiły się również całe rodziny hutnicze oraz mieszkańcy najbliższych dzielnic miasta, w szczególności dzielnic Raków i Błeszno.


     Aktualnie naszą placówkę wskazuje jako miejsce udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ponad 8 tysięcy pacjentów. Na stosunkowo rozdrobnionym rynku częstochowskim placówka ze swoim potencjałem medycznym plasuje się w grupie liczących się jednostek lecznictwa ambulatoryjnego. Głównym płatnikiem za wykonane w CM "AMICUS" usługi medyczne jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Obok świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej naszym pacjentom oferujemy także usługi w kilku poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych w tym pracowni endoskopii, rehabilitację leczniczą oraz usługi z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla pracowników przedsiębiorstw czyli tzw. medycynę pracy. Więcej informacji dotyczących poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w naszej placówce znajdziecie Państwo w osbnych zakładkach tej witryny internetowej.


     W maju 2010 r. Spółka stała się właścicielem całej nieruchomości zlokalizowanej w Częstochowie przy alei Pokoju 44, która z uwagi na jej pokaźną powierzchnię użytkową - ponad 9000 m2 - stwarza spore możliwości rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych, szczególnie w zakresie świadczeń stacjonarnych. Do grupy najbardziej perspektywicznych świadczeń zdrowotnych, których uruchomienie z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie społeczne wydaje się być uzasadnione rynkowo i ekonomicznie należy szpitalny oddział geriatryczny czy też zakład opiekuńczo-leczniczy lub pielęgnacyjno-opiekuńczy. Reagując na zmiany w systemie finansowania opieki zdrowotnej Centrum Medyczne "AMICUS" rozpoczyna współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które z roku na rok zwiększają swój udział w obrotach finansowych rynku ochrony zdrowia i już w najbliższych latach mogą stać się kolejnym liczącym się płatnikiem za usługi medyczne wykonywane na rzecz osób korzystających z dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.