NZOZ CM "AMICUS" rozpoczął działalność medyczną 1 października 1999 r. Spółka powstała na bazie zakładowej przychodni zdrowia Huty Częstochowa. Wprowadzenie w Polsce systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz podpisanie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych ze Śląską Regionalną Kasą Chorych sprawiło, że pacjentem mającym prawo do korzystania z usług leczniczych w tej przychdni stała się każda osoba ubezpieczona w ramach tego systemu. Tym samym w gronie pacjentów naszej placówki oprócz pracowników Huty Częstochowa pojawiły się również całe rodziny hutnicze oraz mieszkańcy najbliższych dzielnic miasta, w szczególności dzielnic Raków i Błeszno.