NZOZ CM "AMICUS" rozpoczął działalność medyczną 1 października 1999 r. Spółka powstała na bazie zakładowej przychodni zdrowia Huty Częstochowa. Wprowadzenie w Polsce systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz podpisanie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych ze Śląską Regionalną Kasą Chorych sprawiło, że pacjentem mającym prawo do korzystania z usług leczniczych w tej przychdni stała się każda osoba ubezpieczona w ramach tego systemu. Tym samym w gronie pacjentów naszej placówki oprócz pracowników Huty Częstochowa pojawiły się również całe rodziny hutnicze oraz mieszkańcy najbliższych dzielnic miasta, w szczególności dzielnic Raków i Błeszno.

                                        

Program rehabilitacji leczniczej w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni w Częstochowie i powiecie  częstochowskim, w Centrum Medycznym Amicus

Projekt w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)

 

                                    PACJENCIE
 
W OBECNEJ SYTUACJI POZOSTAŃ W DOMU , SKORZYSTAJ
 
Z  LEKARSKIEJ PORADY TELEFONICZNEJ ORAZ RECEPT
 
PRZEZ TELEFON:
 
 
                         CENTRUM   MEDYCZNE "AMICUS"
 
                                   POZ  34 372 56 12
                                            34 372 56 08
 
 
PORADY TELEFONICZNE U LEKARZY SPECJALISTÓW:
 
 
                                              34 372 56 08
                                               696 730 696
 
PRZYCHODNIA ZAMKOWA  AMICUS W OLSZTYNIE :
 
                  POZ           34 317 04 46
                  NiŚOZ        506 351 131